Uvod
     
  IMG  Nabídka vozidel IMG  My a prodej
IMG  Prodej na klíč IMG  
IMG  Financování
    IMG
  Pneuservis Auto Rupexim Katalog pneu Auto Rupexim  
  IMG  Mechanické opravy IMG  Autoskloservis
IMG  Autolakovna IMG  Diagnostika vozidel
IMG  Autoklimatizace
    IMG

Češi a autoservisy

Jezdí Češi spíše do autorizovaných nebo neautorizovaných servisů? Jak často a kvůli čemu nejčastěji? To je jen hrstka otázek, na které zjistila autoservisní síť Q-SERVICE, jejíž je Auto RUPEXIM členem, odpovědi v nedávném průzkumu.

56% Čechů - řidičů jezdí do neautorizovaných servisů spíše než do autorizovaných, nejčastějším důvodem návštěvy toho konkrétního servisu je vlastní dlouhodobá zkušenost a do servisu jezdí Češi nejčastěji 2x ročně. To je několik zásadních zjištění, plynoucí z průzkumu, který pro autoservisní síť Q-SERVICE na konci roku 2013 provedla na vzorku 492 dotazovaných Čechů agentura Stem/Mark.

auto-otaznik.jpg

 

Více lidí navštěvuje neautorizované servisy
Podle průzkumu jezdí nadpoloviční většina dotázaných nejčastěji do neautorizovaného servisu (56%), zatímco autorizovaný servis pravidelně navštěvuje 35% dotázaných. Zajímavým faktem je, že do autorizovaných servisů jezdí více žen (46%) a do neautorizovaných více mužů (67%).

Co se týče věkových skupin, ve věkové skupině 18-29 let jsou skupiny navštěvující autorizovaný (46%) a neautorizovaný (45%) téměř vyrovnané. Ve věkové skupině 30-44 let pak výrazně převažuje skupina navštěvující servisy neautorizované (61%), kde autorizované servisy navštěvuje pouze 28% dotázaných. Podobně je tomu i u věkové skupiny 45-59 let, kde autorizovaný servis navštěvuje 35% a neautorizovaný 59% dotázaných.

Zajímavé je zjištění, že 44% dotázaných navštěvuje pravidelně jediný autorizovaný servis  a 49% jediný neautorizovaný servis, jen 16% návštěvníků autorizovaných servisů servisy střídá, zatímco u neautorizovaných servisů střídá servisy celých 69% dotázaných.

V otázce toho, podle čeho Češi vybírají, do jakého servisu pojedou, jasně zvítězila vlastní zkušenost se 73%. Důležitá je ale také se 40% kvalita poskytovaných služeb, doporučení známých (29%), cena servisu (24%) či vzdálenost od místa bydliště (22%). Nezanedbatelným důvodem výběru servisu je také se 16% ochota obsluhujícího personálu.

Nejčastěji jezdí Češi do autoservisu nebo pneuservisu 2x do roka, tuto možnost zvolilo celých 53% dotázaných. Jednou ročně jezdí do servisu 15% a méně často pak 12% dotázaných. Zajímavé je, že celých 9% dotázaných jezdí do servisu jednou za dva měsíce nebo častěji a 8% nejezdí do servisu nikdy.

Za posledních 5 let jezdilo do jednoho servisu 53% dotázaných, 33% pak jednou nebo dvakrát zajelo do jiného servisu a 13% servis jednou nebo dvakrát zcela vystřídalo. Jen 1% dotázaných jezdí údajně pokaždé do jiného servisu.

Nejčastějším úkonem je výměna pneumatik a oleje
54% respondentů odpovědělo, že jejich nejčastějším důvodem návštěvy servisu je výměna pneumatiky a 45% respondentů odpovědělo, že důvodem je výměna oleje. 41% dále uvedlo jako důvod návštěvy servisu pravidelnou servisní prohlídku a 29% dotázaných jezdí do servisu nejčastěji kvůli měření emisí a zajištění STK.

„Tyto výsledky nejsou příliš překvapivé, u všech čtyřech nejčastějších odpovědí se jedná o úkony, které je třeba na automobilu provádět vždy znovu v určitém časovém období. Přezutí pneumatik dvakrát ročně, výměna oleje a servisní prohlídka jednou ročně a měření emisí a STK jednou za čtyři roky u nového automobilu, respektive jednou za dva roky v ostatních případech,“ komentuje výsledky Otakar Dvořák.

Dalšími důvody pro návštěvu servisu je výměna nebo oprava brzd (17 %), seřízení geometrie kol (16 %) a ostatní mechanické opravy (12 %).  Spíše ojedinělými jsou pak návštěvy servisu kvůli opravě motoru a servisu klimatizace (7 %) či opravě elektroinstalace (3 %). 16 % dotázaných pak jezdí do servisu s nespecifikovanými závadami.

Průměrné stáří vozu je podle výzkumu 10 let
Co se týče průměrného stáří vozu, nejčastější „věkovou“ kategorií jsou vozy ve stáří 11-15 a 6-10 let, se kterými do servisů jezdí 34, respektive 33 % dotázaných. 22% dotázaných jezdí do servisu s novými vozy, které jsou staré do 5 let. Nejméně Čechů pak do servisu jezdí s vozy staršími 16 let (12%).

Zajímavostí je, že dle průzkumu jezdí do servisu s novými vozy nejčastěji majitelé vozů Renault (36%), u nichž je celkový věkový průměr auta 8 let. Naopak nejstaršími návštěvníky servisu jsou vozy značky Ford (22%) a Opel (19%), u nichž je věkový průměr aut shodně 12 let. Někde na pomezí mezi těmito značkami jsou značky Škoda a Volkswagen s věkovým průměrem aut 10 let, což je taky celkové průměrné stáří vozů navštěvujících servisy. 

V neautorizovaném servisu levněji než v autorizovaném
V průměru v servisu utratíme 2.750 Kč. Mírně nad průměrem jsou muži s průměrnou útratou 2.996 Kč, naopak ženy utratí průměrně v servisu 2.455 Kč. Vyšší útratu mají také majitelé nových vozů, kteří v servisu utratí v průměru téměř o tisíc korun více než majitelé vozů starších 16 let (3.291 Kč oproti 2.381 Kč).

Zásadním zjištěním ale je, že průměrná útrata v neautorizovaném servisu je o celých tisíc Kč levnější než v servise autorizovaném. Průměrně utratí Češi v neautorizovaném servise 2.372 Kč a v autorizovaném servise 3.381 Kč. Zajímavé je i to, že 63% dotázaných odpovědělo, že v neautorizovaném servise utratí částku do 2.000 Kč. Naopak celých 65% dotázaných uvedlo, že v autorizovaném servise utratí průměrně částku vyšší než 2.000 Kč.

„Pokud využijete značkového neautorizovaného servisu, jakým je např. autoservisní síť Q-SERVICE, bude cena v průměru o 30-50% nižší než když si stejný úkon necháte udělat v servisu autorizovaném. To potvrzují i výsledky průzkumu. Značkové neautorizované servisy dosahují stejné kvality služeb jako servisy autorizované  také díky tomu, že využívají stejnou databázi servisních postupů, kterou vytvářejí sami výrobci automobilů. Zdrojem informací je pro ně například software HaynesPro a SilverDAT II,“ říká Otakar Dvořák.

Podle průzkumu vadí v servisu nejvíce lidem dlouhé čekání (14%), vysoká cena a neochota obsluhujícího personálu (10%). Dalšími uváděnými negativy je neodbornost servisu (6%), arogance servisu (5%) či provedení nedomluvených oprav (3%).

 

O realizaci výzkumu
Výzkum na téma „Češi a automobily“ realizovala společnost Stem/Mark, a.s. v listopadu 2013 na základě požadavku společnosti Inter Cars, s.r.o. prostřednictvím online panelu respondentů realizátora. Celkový vzorek respondentů zahrnuje věk 18+ let a jede o reprezentativní kvótní sběr. Celkový vzorek (N=491) lze zobecnit na českou populaci 18+ let, část vzorku (N=391) jsou řidiči.

Rupexim, s.r.o.
Vídeňská 343, 252 42 Vestec

Email: info@rupexim.cz

(c) 2013, Jan Slabý - IT market All rights reserved. Partnerké weby