Uvod
     
  IMG  Nabídka vozidel IMG  My a prodej
IMG  Prodej na klíč IMG  
IMG  Financování
    IMG
  Pneuservis Auto Rupexim Katalog pneu Auto Rupexim  
  IMG  Mechanické opravy IMG  Autoskloservis
IMG  Autolakovna IMG  Diagnostika vozidel
IMG  Autoklimatizace
    IMG

Pořad Autosalon na Prima Family

Diváci pořadu Autosalon vysílaného na Prima Family si možná vzpomenou na díl z 23.02.2013, kdy do pořadu byla zařazena reportáž nazvaná "Jak ušetřit na servisu". Daná reportáž je ke shlédnutí ZDE.

Daná reportáž vyvolala v kruhu nezávislých autoservisů a dodavatelů náhradních dílů vášnivé diskuse o její relevantnosti, morálnosti a především o tom, do jaké míry jsou reportáže v tomto pořadu nezávislé a opravdu radící, co je pro motoristy dobré a co ne.

Pro zajímavost uvádíme odkaz na odborné internetové stránky nezávislých autoservisů a dodavatelů náhradních dílů motofocus.cz, kde se k dané reportáži vyjadřovali odborníci českého automobilového trhu a zároveň došlo ke konfrontaci v reportáži uvedených cen, tedy především uvedení skutečných cen daných oprav u nezávislých servisních sítí a autoservisů. Zde je odkaz na intern

Názor, že se nejednalo o žádnou nezávislou reportáž se skutečně správným doporučením, jak je vidno, nemáme jen my a řada jiných z oblasti nezávislých autoservisů, ale i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Ta totiž na svém 7. zasedání konaném 9.4.2013 ve vztahu s touto reportáží, ale zejména pak jejím obsahu a charakteru, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o  správní řízení.

Zde přinášíme celé znění daného bodu zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání:

„Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, že dne 23. února 2013 od 8:45 hodin odvysílal na programu Prima family pořad Autosalon, v jehož rámci byla v čase 9:02 hodin zařazena reportáž „Jak ušetřit na servisu“, která byla prezentována jako varování před neznačkovými náhradními automobilovými díly, ve skutečnosti měla jednoznačně komerční charakter.Na dvou modelových příkladech byla služba specifikována, obsahovala cenu a pravidla, v jakých případech lze tuto službu využít, to vše v jednoznačně reklamním obrazovém a rétorickém kontextu, za použití loga Škoda, přičemž služba byla doporučována a vychvalována na úkor služeb konkurenčních. Celá cca pět a půl minuty trvající reportáž byla vložena do běžného pořadu, který byl označen symbolem upozorňujícím na umístění produktu. Produkt – služby autorizovaného servisu Škoda byly prezentovány v rozporu s § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož pořad obsahující umístěný produkt přímo nabádal k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace a současně nepatřičně zdůrazňoval umístěný produkt.“


Tým Auto RUPEXIM.

 

Rupexim, s.r.o.
Vídeňská 343, 252 42 Vestec

Email: info@rupexim.cz

(c) 2013, Jan Slabý - IT market All rights reserved. Partnerké weby